Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

13/02/2017 12:00

Sở Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 59/TCT-TH4 ngày 06/02/2017 của Tổ Công tác Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ công tác”.

 

 Sở GTVT có ý kiến như sau:

1. Đối với việc rà soát đợt 1 (mốc thời gian từ ngày 01/01/2015 đến 30/8/2016):

- Các Phòng, ban, đơn vị tiếp tục chủ động rà soát các nội dung công việc được giao (Giám đốc Sở GTVT đã chuyển theo đường chính quyền điện tử); hoàn chỉnh, báo cáo những nội dung mà trong đợt 1 báo cáo đang triển khai, chưa triển khai. Báo cáo gửi về Sở GTVT trước ngày 15/02/2017 để tổng hợp.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và những nội dung theo yêu cầu của Tổ công tác.

 

2. Đối với việc rà soát bổ sung kết quả thực hiện chỉ đạo của của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (mốc thời gian từ ngày 01/9/2016 đến 31/12/2016), Sở GTVT giao:

- Văn phòng Sở chủ trì phân loại, thống kê những chỉ đạo, gửi các Phòng, ban, đơn vị làm cơ sở báo cáo.

- Các Phòng, ban, đơn vị tiến hành rà soát, báo cáo kết quả thực hiện; gửi về Sở GTVT trước ngày 15/02/2017 để tổng hợp.

- Riêng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý KCHT & ATGT  và Văn phòng Sở, ngoài báo cáo trên cần báo cáo bổ sung cáo các nội dung theo yêu cầu của Tổ Công tác tại Văn bản số 59/TCT-TH4 ngày 06/02/2017, cụ thể:  

  + Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo thêm kết quả thực hiện nội dung số 1, 5. 

  + Phòng Quản lý KCHT & ATGT báo cáo thêm kết quả thực hiện nội dung số 2, 6.

  + Văn phòng Sở báo cáo thêm kết quả thực hiện nội dung số 7.

 

3. Việc rà soát thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được Tổ Công tác UBND tỉnh kiểm tra định kỳ. Do vậy, Giám đốc Sở GTVT yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

(Nội dung Biểu mẫu kèm theo)

 

Phòng Kế hoạch Tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 428
Đã truy cập: 1424489