Tham gia ý kiến Dự thảo (lần 1) Quy định tạm thời về lựa chọn quyền đóng mới thay thế tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ long, Bái Tử Long.

17/10/2016 11:00

Thực hiện Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch nâng cao chất lượng và quản lý đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ long, Bái Tử Long (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Để triển khai cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch, Sở Giao thông vận tải dự thảo (Dự thảo lần 1) Quy định tạm thời về lựa chọn quyền đóng mới thay thế tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ long, Bái Tử Long.

 

Để có đầy đủ cơ sở tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan (nêu trên) tham gia ý kiến vào Dự thảo lần 1.

 

Ý kiến tham gia gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 24/10/2016 để tổng hợp.

 

Kính đề nghị các Sở, ngành, địa phương quan tâm tham gia ý kiến.

 

 

Nội dung chi tiết 

(Văn bản số 4892 /SGTVT-KHTCDự thảo (lần 1) Quy định tạm thời về lựa chọn quyền đóng mới thay thế tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ long, Bái Tử Long)

Phòng Kế hoạch Tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 208
Đã truy cập: 1245653