Sở GTVT tải thực hiện chức năng cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế các dự án xây dựng công trình giao thông

12/06/2014 11:00

Thực hiện chức năng cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; Quyết định số 4170/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định thực hiện phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong 5 tháng đầu năm 2014, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh (Sở GTVT) đã thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định 9 dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn Tỉnh, với tổng số vốn đầu tư lập là 176,96 tỷ đồng. Qua thẩm tra, thẩm định Sở GTVT đã rà soát điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật, đơn giá, định mức dự toán đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm và chế độ chính sách hiện hành. Về kinh phí đầu tư đã giảm trừ được 17,22 tỷ đồng, tương ứng với 9,73% giá trị tổng mức đầu tư do đơn vị tư vấn thiết kế lập.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 88
Đã truy cập: 1713366