Trang chủ TIN HOẠT ĐỘNG - Tin hoạt động của Tổ chức đảng, đoàn thể xã hội
Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
15/07/2021 16: 58:00
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐUK, ngày 29/6/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh
15/07/2021 09: 36:00
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
12/07/2021 11: 24:00
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
12/07/2021 11: 21:00
Hưởng ứng các cuộc thi
05/07/2021 17: 30:00
​Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW trong công tác phát hiện, xửu lý vụ việc, vụ án tham nhũng
02/07/2021 16: 19:00
Tăng cường công tác bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới
25/06/2021 17: 24:00
Tham gia Cuộc thi trực tuyến: Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
25/06/2021 17: 13:00
Triển khai thực hiện nghiêm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình
25/06/2021 17: 06:00
Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 31/5/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
25/06/2021 17: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1050
Đã truy cập: 827821