Tiêu đề Triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Cơ quan Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Nội dung

​Triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Tệp tin đính kèm

3906_KH[signed]-KH văn hóa con người Việt Nam.pdf
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 730
Đã truy cập: 831425