Tiêu đề Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2021 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ của Sở Giao thông bận tải
Cơ quan Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Nội dung

​Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2021 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ của Sở Giao thông bận tải

Tệp tin đính kèm

6469_QĐ[signed]-Công khai dự toán điều chỉnh.pdf
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 310
Đã truy cập: 999511