Tiêu đề Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 24/8/2021 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh
Cơ quan Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Nội dung

​Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 24/8/2021 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tệp tin đính kèm

54. Chương trình hành động số 07-Đổi mới hoạt động công đoàn.pdf
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 807
Đã truy cập: 1244939