Trang chủ Hoạt động nghiên cứu Khoa học - Phát triển công nghệ
Thông báo đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2021
06/02/2020 13: 42:00
Thông báo tuyển chọn lần 2 tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Tuyển chọn cây trội và xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống Thông chân vịt bằng công nghệ in vitro”
07/01/2020 07: 46:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu bệnh và địch hại trên một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu tại Quảng Ninh và đề xuất giải pháp phòng chống” lần 2
03/01/2020 14: 41:00
Đánh giá, Nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
30/12/2019 14: 21:00
Ngày 25/12/2019, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp...
Nghiệm thu chính thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
30/12/2019 14: 20:00
Ngày 18/12/2019, Hội đồng tư vấn nghiệm thu chính thức nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và Phát triển...
Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH – PTCN
30/12/2019 14: 17:00
Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Một số giải pháp...
Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
30/12/2019 14: 08:00
Ngày 25/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện...
Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
30/12/2019 14: 05:00
Ngày 27/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện...
Công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019
27/12/2019 11: 01:00
HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
13/12/2019 06: 19:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 862
Đã truy cập: 1538437