Trang chủ Hoạt động Sở hữu trí tuệ và ATBX hạt nhân
HƯỚNG DẪN VỀ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ BỨC XẠ TRONG Y TẾ VÀ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ GHI ĐO BỨC XẠ.
03/06/2019 12: 05:00
Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh, nhiều thiết bị y tế mới, hiện đại được trang bị đã...
Hưởng ứng tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII (2018-2019)
22/04/2019 14: 52:00
Kết quả tiếp nhận, giải quyết, thẩm định, trả kết quả TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm PVHCC tỉnh Quảng Ninh tháng 4 năm 2019
12/04/2019 15: 06:00
Thực hiện Quyết định QĐ 179/QĐ-SKHCN ngày 25/10/2017 và QĐ 69/QĐ-SKHCN ngày 28/03/2019  V/v cử cán...
Hội nghị toàn quốc về sở hữu trí tuệ
12/04/2019 14: 03:00
Trong 2 ngày, từ 10-11/4/2019, tại TP Hạ Long, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Sở Khoa...
Thông báo về việc thống nhất áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP
13/03/2019 19: 28:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ NGUY CƠ, SỰ CỐ HÓA HỌC, SINH HỌC, BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN GIAI ĐOẠN 2019 – 2025
14/02/2019 19: 39:00
THÔNG TƯ quy định chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ
22/01/2019 10: 38:00
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Khâu nhục Tiên Yên”.
10/01/2019 14: 16:00
Tiên Yên không chỉ nổi tiếng với sản phẩm “Gà Tiên Yên” mà địa phương này còn nổi tiếng với  sản...
THÔNG BÁO về việc thống nhất áp dụng bảng tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/ dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2019
04/01/2019 10: 55:00
Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế
17/12/2018 15: 12:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 543
Đã truy cập: 863046