Trang chủ Hoạt động Thanh tra Khoa học Công nghệ
Thông tư về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
12/05/2022 10: 49:00
Ngày 20/4/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN về việc Quy định về...
Văn bản pháp luật mới ban hành
09/02/2022 15: 52:00
Ngày 31/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các...
Bãi bỏ một số văn bản pháp luật
26/01/2022 08: 45:00
Ngày 05/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTCP về việc Công bố Danh mục...
Văn bản pháp luật mới ban hành
10/01/2022 10: 01:00
Ngày 30/12/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định...
Văn bản pháp luật mới ban hành
10/01/2022 08: 33:00
Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều...
Văn bản pháp luật mới ban hành
29/12/2021 10: 18:00
Ngày 23/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và...
Văn bản mới ban hành
14/10/2021 14: 29:00
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm...
Tin văn bản mới ban hành
13/10/2021 14: 52:00
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử...
Văn bản pháp luật mới ban hành
13/10/2021 14: 45:00
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức,...
Tin văn bản mới ban hành
13/10/2021 14: 39:00
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 616
Đã truy cập: 1626740