Trang chủ Hoạt động Thanh tra Khoa học Công nghệ
Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
23/05/2020 08: 44:00
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 28/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ...
Tiết kiệm điện là tiêu chí đánh giá công chức hoàn thành nhiệm vụ
14/05/2020 08: 58:00
Ngày 07/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện...
Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ
11/05/2020 09: 14:00
Ngày 06/5/2020, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi Lễ công bố các quyết định điều...
Vai trò của Cộng tác viên thanh tra trong hoạt động thanh tra
23/04/2020 11: 11:00
Luật Thanh tra 2010 quy định (Điều 35): “Trong hoạt động thanh tra, cơ quan thanh tra nhà nước có...
Thông báo áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn
20/04/2020 13: 39:00
Ngày 31/3/2020,  Cục Sở hữu trí tuệ ban hành thông báo số 5277/TB-SHTT về việc áp dụng quy định của...
Tạm dừng các hoạt động thanh tra doanh nghiệp theo Kế hoạch
10/04/2020 15: 50:00
Thực hiện Công văn số 2006/UBND-TM3, ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ...
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020
14/01/2020 14: 25:00
Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5657/QĐ-UBND về việc thanh tra, kiểm tra các...
Thanh tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Gas)
13/11/2019 15: 17:56
Thanh tra nhiệm vụ NCKH&PTCN sử dụng Ngân sách Nhà nước
13/11/2019 15: 11:00
Thanh tra Chuyên đề năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử
14/10/2019 09: 32:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai cuộc thanh tra chuyên đề diện...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 315
Đã truy cập: 519824