Trang chủ Nhiệm vụ Khoa học công nghệ
Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì nhiệm vụ KHCN bắt đầu thực hiện từ năm 2016
07/10/2015 09: 00:00
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực...
Tham gia góp ý dự thảo nội dung, nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức dự án đầu tư, ứng dụng tiến bộ KH&CN
13/03/2015 17: 00:00
Mở hồ sơ tuyển chọn đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ 2015
11/11/2014 10: 00:00
Thực hiện Quyết định 1658/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 05/8/2014 về việc phê duyệt danh mục các nhiệm...
THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
30/09/2014 17: 00:00
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH
18/09/2014 14: 00:00
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ KHCN ĐỀ TÀI HẢI SÂM
17/09/2014 15: 00:00
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
09/09/2014 14: 00:00
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ KHCN ĐỀ TÀI CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG
13/08/2013 16: 00:00
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ KHCN ĐỀ TÀI CÁ THÁT LÁT CƯỜM
13/08/2013 16: 00:00
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ KHCN ĐỀ TÀI HOA CẨM CHƯỚNG
13/08/2013 16: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 107
Đã truy cập: 1806534