Trang chủ Nhiệm vụ Khoa học công nghệ
Thông báo số 61/TB-SKHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh “Điều tra, xây dựng bộ mẫu côn trùng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng”
18/11/2019 10: 31:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Thực trạng nghiên cứu và phát triển (R&D) và năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp thuộc một số ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”
18/11/2019 10: 25:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh”
18/11/2019 10: 20:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong việc thử nghiệm trồng cây lan Kim tuyến nhân giống in vitro tại tỉnh Quảng Ninh phục vụ chế biến thuốc và thực phẩm chức năng”
18/11/2019 10: 06:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Giáo dục phẩm chất và phát triển năng lực cốt lõi cho học sinh trung học tỉnh Quảng Ninh thông qua Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp các môn Giáo dục khoa học xã hội”
18/11/2019 09: 38:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và phát triển bền vững vùng sản xuất Sở (Camellia sasanqua) tại Quảng Ninh”
18/11/2019 09: 28:00
Thông tin đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
16/10/2019 16: 25:00
Danh sách cán bộ phụ trách KH&CN cấp cơ sở năm 2019
11/10/2019 14: 49:00
Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm công nghệ nano
03/09/2019 15: 05:00
Thông báo số 38/TB-SKHCN về việc tuyển chọn nhiệm vụ điều tra, đánh giá công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân
27/08/2019 09: 11:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 585
Đã truy cập: 869525