Trang chủ Thông báo tuyển chọn
đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022
09/02/2021 09: 10:00
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu để đề xuất/đặt hàng các...
Về việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Lần 2): Nghiên cứu xử lý hàu sau thu hoạch phục vụ sản xuất sản phẩm sashimi.
28/01/2021 16: 14:00
Về việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Lần 2): Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng (Sipunculus nudus) quy mô hàng hóa tại Quảng Ninh
28/01/2021 16: 09:00
THÔNG BÁO Thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh năm 2021
21/01/2021 09: 40:00
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ như...
KẾ HOẠCH Thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
21/01/2021 09: 37:00
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
20/01/2021 15: 50:00
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn Hòn Trống mái, Vịnh Hạ Long
13/01/2021 16: 15:00
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Bách khoa thư du lịch tỉnh Quảng Ninh
13/01/2021 15: 47:00
THÔNG BÁO thanh lý lô hàng tài sản hỏng, không sử dụng được năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật ĐLCL
01/01/2021 11: 07:00
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh xin thông báo đến cá...
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở "Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế"
28/12/2020 13: 30:00
Căn cứ Quyết định số 260/QĐ–UBND ngày 05/11/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 768
Đã truy cập: 840229