Trang chủ Thông báo tuyển chọn
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022: Nghiên cứu phân vùng khu vực phát triển cây dược liệu và cây trồng chủ lực cho tỉnh Quảng Ninh dựa trên đặc trưng tài nguyên khí hậu và tài nguyên đất
14/04/2022 11: 04:00
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song da báo (Plectropomus leopardus) (cá song lọi) tại tỉnh Quảng Ninh
13/04/2022 14: 53:00
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng tự nhiên nghèo tại Quảng Ninh
13/04/2022 14: 25:00
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện...
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2023
13/04/2022 14: 16:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Bảo tồn nguồn gen cây Tùng La Hán lá dài tại Quảng Ninh"
06/04/2022 09: 50:00
Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cây Trai lý (Garcinia fagraeoides A.Chev 1918) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
06/04/2022 09: 47:00
Sở KH&CN thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ "Bảo tồn nguồn gen cây...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cây Thông tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri Foxw, 1907) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
06/04/2022 09: 44:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cây Đẳng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
06/04/2022 09: 39:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Bảo tồn nguồn gen cây Re hương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh"
06/04/2022 09: 37:00
Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ "Bảo tồn nguồn gen...
Thông báo mời tham gia đăng ký xét chọn các nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
06/04/2022 09: 12:00
Triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 14/02/2022 về việc Hỗ...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 768
Đã truy cập: 1290976