Trang chủ Thông báo tuyển chọn
Thông báo danh sách thí sinh, thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch môn tiếng Anh tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2024
16/04/2024 15: 33:00
Căn cứ Kế hoạch số 254/QĐ-TTTĐC ngày 04/04/2024 của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất...
THÔNG BÁO nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi sát hạch môn tiếng Anh tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm KT TĐC năm 2024
15/04/2024 11: 22:00
Thực hiện Kế hoạch số: 254/KH-TTKTTĐC ngày 04/4/2024 của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường...
Thông báo mời tham gia tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
12/04/2024 11: 17:00
Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TĐC ngày 11/4/2024 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc...
Kế hoạch sát hạch đánh giá năng lực tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm KT TĐC năm 2024
09/04/2024 13: 46:00
THÔNG BÁO tiếp nhận đề nghị phúc khảo Kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm kỹ thuật TĐC Quảng Ninh năm 2024 và điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký sát hạch ngoại ngữ
01/04/2024 10: 44:00
Căn cứ Thông báo số 218/TB-HĐTD ngày 26/3/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 về việc...
Nhiệm vụ: Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ sản xuất cát nghiền từ đất đá thải tại tỉnh Quảng Ninh
27/03/2024 11: 03:00
Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1, kỳ tuyền dụng viên chức năm 2024
26/03/2024 07: 56:00
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển viên chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2024
26/03/2024 07: 41:00
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023
21/03/2024 15: 20:00
Ngày 21/3/2024, Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số...
THÔNG BÁO V/v một số nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
16/03/2024 07: 50:00
Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-SKHCN ngày 04/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 434
Đã truy cập: 1990165