Trang chủ Thông báo tuyển chọn
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh
17/11/2022 08: 44:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Nghiên cứu, dự báo và giải pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh môi trường, an ninh nguồn nước liên quan đến khai thác, sản xuất, kinh doanh than và nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
17/11/2022 08: 20:53
THÔNG BÁO nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu công nghệ xây dựng Nhà lắp ghép bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn
16/11/2022 12: 01:00
Thông báo tuyển chọn
11/11/2022 15: 50:00
Thông báo Tuyển chọn nhiệm vụ KHCN: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
11/11/2022 15: 46:00
Sở KH&CN thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng,...
Thông báo Tuyển chọn nhiệm vụ KHCN: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh
11/11/2022 15: 40:00
Sở KH&CN thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng...
Thông báo Tuyển chọn nhiệm vụ KHCN: Đánh giá tiềm năng năng lượng từ gió ngoài khơi và thủy triều phục vụ phát triển công trình khai thác năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ninh có tính đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng
11/11/2022 14: 58:00
Sở KH&CN thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh "Đánh giá tiềm năng năng lượng từ gió ngoài...
Thông báo Tuyển chọn nhiệm vụ KHCN: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình cộng đồng dân cư bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại các xã đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
11/11/2022 14: 51:00
Sở KH&CN thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình...
Thông báo Tuyển chọn nhiệm vụ KHCN: Giải pháp phát triển thương mại biên giới tỉnh Quảng Ninh
11/11/2022 14: 26:00
Sở KH&CN thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh "Giải pháp phát triển thương mại biên giới...
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh "Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030"
11/11/2022 09: 41:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 511
Đã truy cập: 1864507