Trang chủ Thông báo tuyển chọn
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cây Đẳng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
06/04/2022 09: 39:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Bảo tồn nguồn gen cây Re hương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh"
06/04/2022 09: 37:00
Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ "Bảo tồn nguồn gen...
Thông báo mời tham gia đăng ký xét chọn các nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
06/04/2022 09: 12:00
Triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 14/02/2022 về việc Hỗ...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cây Gù hương (Cinnamomum balansae Lecomte) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
06/04/2022 09: 00:00
Sở KH&CN thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ "Bảo tồn nguồn gen cây Gù hương...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen lúa chiêm đá tại thị xã Quảng Yên
06/04/2022 08: 52:00
Sở KH&CN thông báo tuyển chọn nhiệm vụ "Bảo tồn gen lúa chiêm đá tại thị xã Quảng Yên. Nhiệm vụ...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen Rươi nước lợ Đông Triều
06/04/2022 08: 49:00
Sở KK&CN tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ "Bảo tồn nguồn gen...
Thông báo về việc tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
05/04/2022 08: 56:00
Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 14/02/2022 về việc Hỗ...
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Chi cục TĐC
08/03/2022 09: 01:00
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản là 01 xe ô tô
04/01/2022 08: 44:00
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá...
QUYẾT ĐỊNH về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản
02/07/2021 14: 38:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 212
Đã truy cập: 1866289