Trang chủ Thông báo tuyển chọn
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá xác định các nguồn gen có giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
25/06/2021 09: 48:00
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen Nấm chẹo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
25/06/2021 09: 45:00
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ bảo tồn, khai thác và phát triển các nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
25/06/2021 08: 51:00
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen lợn Móng Cái trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
25/06/2021 08: 44:00
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ...
Sở KH&CN tổ chức làm việc bình thường trong 02 ngày nghỉ (Thứ 7) cuối tuần
14/05/2021 16: 10:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ tại công văn số 331-CV/TU ngày 14/5/2021 về việc tổ chức làm...
THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
14/05/2021 15: 19:00
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện...
đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022
09/02/2021 09: 10:00
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu để đề xuất/đặt hàng các...
Về việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Lần 2): Nghiên cứu xử lý hàu sau thu hoạch phục vụ sản xuất sản phẩm sashimi.
28/01/2021 16: 14:00
Về việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Lần 2): Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng (Sipunculus nudus) quy mô hàng hóa tại Quảng Ninh
28/01/2021 16: 09:00
THÔNG BÁO Thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh năm 2021
21/01/2021 09: 40:00
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ như...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 565
Đã truy cập: 1864561