Trang chủ Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 08/2021
09/09/2021 08: 58:00
Thống kê truy cập Nền tảng IPPlatform trong tháng 08/2021 cho thấy, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch...
Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi
04/08/2021 07: 56:00
Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số:...
Cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
14/06/2021 14: 35:00
Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài...
Khởi động chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
27/05/2021 10: 59:00
Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ 50 ngàn doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, hơn một nửa doanh...
Giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021
10/05/2021 14: 10:00
thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ KH&CN” tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020
07/05/2021 14: 30:00
Thực hiện Công văn số 61/HĐ-KHCN ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc danh sách dự kiến đủ điều...
Hội thảo hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2021
07/05/2021 14: 21:00
Thông tư 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
05/05/2021 09: 58:00
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển...
Nghị định 47/2021 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.
05/05/2021 09: 47:00
Cụ thể, Nghị định 47 quy định chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty,...
Công bố 20 TTHC lĩnh vực hải quan
05/05/2021 09: 39:00
Ngày 05/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 764/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 205
Đã truy cập: 1036794