Trang chủ Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỀN NÚI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018
21/02/2017 15: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 916/UBND-NLN1 ngày 17/02/2017 về việc hướng...
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử
16/02/2017 15: 00:00
Nghị Quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng ninh giai đoạn 2017-2020
15/02/2017 11: 00:00
Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
14/02/2017 17: 00:00
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử
14/02/2017 17: 00:00
Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về ban hành sửa...
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP.
14/02/2017 10: 00:00
GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO LẦN THỨ 8 TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG
08/11/2016 15: 00:00
THÔNG BÁO THÔNG TƯ MỚI BAN HÀNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
01/11/2016 12: 00:00
THÔNG BÁO THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO LẦN THỨ 3 VỀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA NHÀ KHOA HỌC, NHÀ SÁNG CHẾ, DOANH NGHIỆP TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
19/10/2016 16: 00:00
THÔNG BÁO THAM GIA CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC TẠI HÀ NỘI
19/10/2016 16: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 145
Đã truy cập: 1939388