Trang chủ Văn bản, chính sách khoa học công nghệ, trả lời đơn thư
Tham gia ý kiến quy định chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ
26/03/2021 16: 43:00
Văn bản mới ban hành
25/03/2021 07: 51:00
Ngày 26/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg về việc Phê duyệt nhiệm...
xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định Quy định phân cấp về việc tiến hành công việc bức xạ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
08/02/2021 08: 25:00
Thông báo Văn bản mới bạn hành Thông tư 06/2020/TT-BNV
16/12/2020 15: 56:00
Thông tư 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ Ngày 02/12/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư...
Thông báo văn bản mới ban hành: Nghị định 138/2020/NĐ-CP
16/12/2020 15: 52:00
Ngày 27/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản...
Văn bản mới ban hành
09/12/2020 22: 15:00
Ngày 01/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách...
Thực hiện một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã
25/08/2020 08: 51:00
UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23.7.2020 của...
Sở KH&CN tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
28/07/2020 09: 29:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Văn bản số 5060/UBND-DL1 ngày 26/7/2020...
Chỉ thị số 9/CT-TTg về tạo điều kiện cho Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
04/03/2020 14: 56:00
Ngày 18/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 9/CT-TTg về tạo điều kiện cho Doanh...
Sổ tay hướng dẫn nhóm chỉ số Đổi mới công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong bộ chỉ số Đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất (WEF).
02/05/2019 14: 07:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 190
Đã truy cập: 834622