Trang chủ Văn bản, chính sách khoa học công nghệ, trả lời đơn thư
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
16/06/2021 16: 22:00
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo...
Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh
16/06/2021 12: 12:00
Sở KH&CN: triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
28/05/2021 10: 24:00
Quyết định 29/2021/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
18/05/2021 10: 03:00
Quảng Ninh triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18-5 năm 2021
05/05/2021 14: 00:00
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng...
Sở KH&CN: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
04/05/2021 07: 59:00
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 04/5/2021, Sở KH&CN đã ban hành văn bản...
Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
24/04/2021 08: 51:00
Ngày 31/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo...
Tham gia ý kiến quy định chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ
26/03/2021 16: 43:00
Văn bản mới ban hành
25/03/2021 07: 51:00
Ngày 26/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg về việc Phê duyệt nhiệm...
Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
24/03/2021 08: 51:00
Ngày 31/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 783
Đã truy cập: 926019