Trang chủ Văn bản, chính sách khoa học công nghệ, trả lời đơn thư
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
13/01/2023 08: 24:00
Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 01/QĐ-BKHCN về...
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
15/11/2022 09: 30:00
Quyết định Ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
15/11/2022 09: 26:00
Tiêu chuẩn mới với viên chức ngành khoa học và công nghệ
20/10/2022 08: 02:00
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 sửa đổi, bổ sung một...
Văn bản mới ban hành
06/06/2022 10: 34:00
Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN về việc ban hành...
Văn bản mới ban hành
06/06/2022 10: 26:00
Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN quy định định mức...
Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển Khoa học và Kỹ thuật của doanh nghiệp
03/06/2022 14: 37:00
Thông tư 03/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
03/06/2022 14: 20:00
Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
14/04/2022 09: 15:00
Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong...
Quảng Ninh triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số
14/03/2022 16: 52:00
UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1273/UBND-XD6 ngày 03/3/2022 về việc triển khai Đề án xác định Chỉ...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 158
Đã truy cập: 1631588