Trang chủ Văn bản, chính sách khoa học công nghệ, trả lời đơn thư
Thông tư số 03/2023/TT-BKHCN Hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia: Hướng dẫn xử lý rủi ro
26/05/2023 09: 50:00
Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BKHCN Hướng dẫn...
Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
25/05/2023 14: 18:00
Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
15/05/2023 14: 45:00
Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKCN...
Quảng Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5
12/05/2023 08: 30:00
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động...
Tỉnh uỷ Quảng Ninh ban hành Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
05/05/2023 16: 39:00
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Nguyễn Xuân Ký vừa ký ban hành Nghị quyết số...
Triển khai Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
26/04/2023 16: 10:00
Ngày 05/4/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP Quy...
Về việc phổ biến, quán triệt các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua năm 2023
24/04/2023 17: 10:00
Thực hiện Công văn số 426/SKHCN-TTra ngày 03/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phổ biến,...
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
24/04/2023 16: 10:00
Ngày 10/01/2023, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC về việc quy định lập dự toán,...
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
13/01/2023 08: 24:00
Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 01/QĐ-BKHCN về...
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
15/11/2022 09: 30:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 354
Đã truy cập: 1724775