Trang chủ Bản tin khoa học và đời sống
Bản tin Khoa học và Đời sống tháng 10 năm 2023
30/10/2023 17: 01:00
Trong số này  1 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH.. 2 Cơ hội phát triển Công nghiệp đất hiếm Việt Nam: Để không bỏ...
Bản tin Khoa học và Đời sống tháng 9 năm 2023
30/09/2023 16: 40:00
Trong số này. 1 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH.. 2 Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong trường phổ thông: Bước...
Bản tin Khoa học và Đời sống tháng 8 năm 2023
30/08/2023 09: 34:00
Trong số này. 1 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH.. 2 Đầu tư cho khoa học: Chấp nhận rủi ro để đầu tư hiệu quả...
Bản tin Khoa học và Đời sống tháng 7 năm 2023
28/07/2023 16: 22:00
Trong số này. 1 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH.. 2 Cần một cơ chế đặc thù cho hoạt động KH&CN.. 2 A Year of...
Bản tin Khoa học và Đời sống tháng 6 năm 2023
30/06/2023 15: 18:00
Trong số này. 1 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH.. 2 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg: Tăng...
Bản tin Khoa học và Đời sống Tháng 5 năm 2023
30/05/2023 09: 18:00
Trong số này. 1 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH.. 6 Viện Khoa học vật liệu: Phát huy vai trò là cơ quan nghiên...
Bản tin Khoa học và Đời sống tháng 4 năm 2023
28/04/2023 16: 15:00
Trong số này. 1 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH.. 3 Quỹ NAFOSTED: Đột phá chất lượng cần đột phá chính sách. 3...
Bản tin Khoa học và Đời sống tháng 03 năm 2023
30/03/2023 16: 30:00
Trong số này. 1 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH.. 2 Ứng dụng Chat GPT vào giáo dục: Phản ứng của các trường đại...
Bản tin Khoa học và Đời sống tháng 2 năm 2023
28/02/2023 10: 31:00
Trong số này   CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH.. 2 Nghị định về hoạt động KH&CN trong trường đại học: Cần bảo đảm...
Bản tin Khoa học và Đời sống tháng 12 năm 2022
29/12/2022 13: 06:00
Trong số này. 1 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH.. 2 TECHFEST: Nhìn lại 8 năm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. 2...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 239
Đã truy cập: 1860085