Trang chủ Bản tin khoa học và phát triển
Bản tin khoa học và phát triển số 01 năm 2023
30/03/2023 15: 09:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Tuổi trẻ Quảng Ninh đam mê, sáng tạo góp phần nâng cao chất...
Bản tin khoa học và phát triển số 04 năm 2022
24/11/2022 14: 01:00
BẢN TIN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 04 NĂM 2022 Trong số này NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Quảng Ninh đồng...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 03 năm 2022
15/09/2022 16: 27:00
Trong số này: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Sự hiện diện của công nghệ trong đời sống KT- XH tỉnh Quảng Ninh...
BẢN TIN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 02 NĂM 2022
15/06/2022 10: 00:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1   KHCN và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi,...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 01 năm 2022
30/03/2022 14: 56:00
BẢN TIN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 01 NĂM 2022 Trong số này: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1 Yếu tố quyết...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 04 năm 2021
29/11/2021 15: 07:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1 Quảng Ninh nâng cao vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo. 1...
Bản tin khoa học và Phát triển số 03 năm 2021
08/09/2021 08: 51:00
Trong số này NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1 KH&CN tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản...
Bản tin khoa học và phát triển số 2 năm 2021
14/05/2021 08: 16:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1 Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5: Khơi dậy...
Bản tin khoa học và phát triển số 01 năm 2021
30/03/2021 10: 23:00
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý. 2 Tuổi trẻ Quảng Ninh tiến quân vào...
Bản tin khoa học và phát triển số 04 năm 2020
23/11/2020 10: 28:00
Trong số này:  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Khoa học công nghệ - Động lực cho phát triển. 2   HOẠT ĐỘNG...
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 287
Đã truy cập: 1720390