Trang chủ Bản tin khoa học và phát triển
BẢN TIN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 01 NĂM 2024
29/03/2024 16: 35:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1 Phát triển công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh thời gian qua và...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 04 năm 2023
30/11/2023 09: 10:00
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Quảng Ninh thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. 2...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 03 năm 2023
28/09/2023 16: 20:00
Trong số này: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Triển khai đồng bộ ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 02 năm 2023
30/06/2023 16: 45:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh: 20 năm đáng tự hào. 2  ...
Bản tin khoa học và phát triển số 01 năm 2023
30/03/2023 15: 09:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Tuổi trẻ Quảng Ninh đam mê, sáng tạo góp phần nâng cao chất...
Bản tin khoa học và phát triển số 04 năm 2022
24/11/2022 14: 01:00
BẢN TIN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 04 NĂM 2022 Trong số này NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Quảng Ninh đồng...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 03 năm 2022
15/09/2022 16: 27:00
Trong số này: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Sự hiện diện của công nghệ trong đời sống KT- XH tỉnh Quảng Ninh...
BẢN TIN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 02 NĂM 2022
15/06/2022 10: 00:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1   KHCN và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi,...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 01 năm 2022
30/03/2022 14: 56:00
BẢN TIN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 01 NĂM 2022 Trong số này: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1 Yếu tố quyết...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 04 năm 2021
29/11/2021 15: 07:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1 Quảng Ninh nâng cao vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo. 1...
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 734
Đã truy cập: 2038099