Trang chủ Bản tin khoa học và phát triển
Bản tin Khoa học và Phát triển số 04 năm 2023
30/11/2023 09: 10:00
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Quảng Ninh thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. 2...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 03 năm 2023
28/09/2023 16: 20:00
Trong số này: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Triển khai đồng bộ ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 02 năm 2023
30/06/2023 16: 45:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh: 20 năm đáng tự hào. 2  ...
Bản tin khoa học và phát triển số 01 năm 2023
30/03/2023 15: 09:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Tuổi trẻ Quảng Ninh đam mê, sáng tạo góp phần nâng cao chất...
Bản tin khoa học và phát triển số 04 năm 2022
24/11/2022 14: 01:00
BẢN TIN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 04 NĂM 2022 Trong số này NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 2 Quảng Ninh đồng...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 03 năm 2022
15/09/2022 16: 27:00
Trong số này: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Sự hiện diện của công nghệ trong đời sống KT- XH tỉnh Quảng Ninh...
BẢN TIN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 02 NĂM 2022
15/06/2022 10: 00:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1   KHCN và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi,...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 01 năm 2022
30/03/2022 14: 56:00
BẢN TIN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 01 NĂM 2022 Trong số này: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1 Yếu tố quyết...
Bản tin Khoa học và Phát triển số 04 năm 2021
29/11/2021 15: 07:00
Trong số này:   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1 Quảng Ninh nâng cao vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo. 1...
Bản tin khoa học và Phát triển số 03 năm 2021
08/09/2021 08: 51:00
Trong số này NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1 KH&CN tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản...
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 883
Đã truy cập: 1859717