Trang chủ Lấy ý kiến tham gia
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
05/05/2021 09: 22:00
góp ý dự thảo Nghi quyết ban hành cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025
02/11/2020 19: 41:08
Lấy ý kiến dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
28/10/2020 04: 56:00
Xin ý kiến dự thảo Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
12/10/2020 16: 43:00
Thực hiện công văn số 2326/UBND-TM3, ngày 10/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc...
Xin ý kiến dự thảo Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
12/10/2020 16: 26:00
Thực hiện công văn số 2326/UBND-TM3, ngày 10/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc...
Lấy ý kiến tham gia việc triển khai Dự án xây dựng hệ thống ISO điện tử
11/05/2020 08: 10:00
Sở KH&CN vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào Dự án triển khai hệ thống phần mềm ISO điện...
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định 996 của Thủ tướng Chính phủ.
04/02/2020 13: 29:00
Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án...
Xây dựng hướng dẫn hỗ trợ theo Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
07/03/2019 14: 07:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 294
Đã truy cập: 1988561