Ban lãnh đạo

17/02/2021
   

 GIÁM ĐỐC: ÔNG HOÀNG BÁ NAM

 

- Trình độ chuyên môn     : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại di động         : 0978.962.666

- Email : hoangbanam.ct@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Là thủ trưởng cơ quan Sở KH&CN; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Sở KH&CN;

- Là chủ tài khoản của cơ quan Sở KH&CN;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng, kỷ luật cơ quan;

- Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quy hoạch, kế hoạch – tài chính hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế của cơ quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng; phòng chống tham nhũng; an ninh chính trị nội bộ; cải cách hành chính; đối nội, đối ngoại; khiếu nại, tố cáo; tiếp dân; vệ sinh an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra;

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, tổ công tác khi được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại thành phố Hạ Long.

- Phụ trách các phòng: Phòng Quản lý Khoa học; Thanh tra.

   

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG BÙI QUANG MINH 

 

- Trình độ chuyên môn     : Cử nhân sư phạm toán; Cử nhân tin học

- Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân 

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3820.056

- Điện thoại di động         : 0912.116.266

- Email buiquangminh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: công tác hành chính, quản trị văn phòng tại khối Văn phòng Sở; sở hữu công nghiệp; hoạt động sáng kiến; Quản lý nhà nước về công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; các nhiệm vụ của Sở trong thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2015 của Sở.

- Được ủy quyền là chủ tài khoản của cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ (các nội dung theo ủy quyền của Giám đốc Sở);

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo phân công của Giám đốc;

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Giám đốc;

- Chỉ đạo triển khai việc “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Cẩm Phả; Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí;

- Phụ trách các phòng: Văn phòng, Phòng Quản lý chuyên ngành;

- Sinh hoạt tại Phòng Quản lý chuyên ngành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

   

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG HÀ THẾ NAM

 

- Trình độ chuyên môn     : Kỹ sư hàng hải; Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3820.194

- Điện thoại di động         : 0917313688

- Email : hathenam@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng; công tác pháp chế; quy chế dân chủ cơ quan;

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo phân công của Giám đốc;

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Giám đốc;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Móng Cái, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà;

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

- Sinh hoạt tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


   

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG HOÀNG VĨNH KHUYẾN

 

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3836.047

- Điện thoại di động         : 0915.197.566

- Email : hoangvinhkhuyen@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: quản lý công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, tiềm lực khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; Sàn giao dịch CN&TB Quảng Ninh; Trưởng Ban biên tập cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; đăng ký hoạt động tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; hội nhập quốc tế; phòng không nhân dân, quân sự; hợp tác quốc tế về KH&CN.

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo phân công của Giám đốc.

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công;

- Phụ trách theo dõi các hoạt động KH&CN ở các địa phương: Ba Chẽ,  Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên.

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; Trung tâm ứng dụng và thống kê KH&CN;

- Sinh hoạt tại phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 673
Đã truy cập: 925909