Ban lãnh đạo

17/02/2021
 

   

 PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH : ÔNG BÙI QUANG MINH 

 

- Trình độ chuyên môn     : Cử nhân sư phạm toán; Cử nhân tin học

- Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân 

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3820.056

- Điện thoại di động         : 0912.116.266

- Email buiquangminh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Điều hành Sở Khoa học và Công nghệ theo Thông báo số 94/TB-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc giao điều hành Sở Khoa học và Công nghệ và giao điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quảng Ninh

- Là chủ tài khoản của cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Cẩm Phả; Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí;

- Phụ trách các phòng: Văn phòng, Phòng Quản lý chuyên ngành;

- Sinh hoạt tại Phòng Quản lý chuyên ngành.


   

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG HOÀNG VĨNH KHUYẾN

 

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3836.047

- Điện thoại di động         : 0915.197.566

- Email : hoangvinhkhuyen@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: quản lý công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, tiềm lực khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; Sàn giao dịch CN&TB Quảng Ninh; Trưởng Ban biên tập cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; đăng ký hoạt động tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; hội nhập quốc tế; phòng không nhân dân, quân sự; hợp tác quốc tế về KH&CN.

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo phân công của Giám đốc.

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công;

- Phụ trách theo dõi các hoạt động KH&CN ở các địa phương: Ba Chẽ,  Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên.

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; Trung tâm ứng dụng và thống kê KH&CN;

- Sinh hoạt tại phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 160
Đã truy cập: 1171164