Ban lãnh đạo

22/11/2019
   

 GIÁM ĐỐC: ÔNG HOÀNG BÁ NAM

 

- Trình độ chuyên môn     : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3533.599

- Điện thoại di động         : 0978.962.666

- Email : hoangbanam.ct@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

Điều hành hoạt động chung của Sở Khoa học và Công nghệ; Trực tiếp, chỉ đạo các mặt công tác:

- Quy hoạch, kế hoạch – tài chính hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế của cơ quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng; phòng chống tham nhũng; an ninh chính trị nội bộ; cải cách hành chính; đối nội, đối ngoại; khiếu nại, tố cáo; tiếp dân; vệ sinh an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra;

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, tổ công tác khi được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại thành phố Hạ Long.

- Phụ trách các phòng: Phòng Quản lý Khoa học; Thanh tra;

   

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG BÙI QUANG MINH 

 

- Trình độ chuyên môn     : Cử nhân sư phạm toán; Cử nhân tin học

- Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân 

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3820.056

- Điện thoại di động         : 0912.116.266

- Email buiquangminh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác:

- Công tác hành chính, quản trị văn phòng tại khối Văn phòng Sở; sở hữu công nghiệp; hoạt động sáng kiến; thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; Trưởng Ban biên tập các ấn phẩm KH&CN; cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; các nhiệm vụ của Sở trong thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 của Sở.Được ủy quyền là chủ tài khoản của cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ (các nội dung theo ủy quyền của Giám đốc Sở);

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo phân công của Giám đốc;

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Giám đốc;

- Chỉ đạo triển khai việc “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Cẩm Phả; Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí; Hoành Bồ;

- Phụ trách các phòng: Văn phòng, Phòng Quản lý chuyên ngành;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

   

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG HÀ THẾ NAM

 

- Trình độ chuyên môn     : Kỹ sư hàng hải; Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3820.194

- Điện thoại di động         : 0917313688

- Email : hathenam@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác:

- Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng; công tác pháp chế; quy chế dân chủ cơ quan;

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo phân công của Giám đốc;

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Giám đốc;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Móng Cái, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà;

- Chỉ đạo, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


   

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG HOÀNG VĨNH KHUYẾN

 

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3836.047

- Điện thoại di động         : 0915.197.566

- Email : hoangvinhkhuyen@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác:

- Quản lý công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, tiềm lực khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; Sàn giao dịch CN&TB Quảng Ninh; đăng ký hoạt động tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; hội nhập quốc tế; phòng không nhân dân, quân sự; hợp tác quốc tế về KH&CN;

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo phân công của Giám đốc.

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Giám đốc;

- Phụ trách theo dõi các hoạt động KH&CN ở các địa phương: Ba Chẽ,  Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên.

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; Trung tâm ứng dụng và thống kê KH&CN;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 902
Đã truy cập: 49269513.