Ban lãnh đạo

01/04/2024
 
   

 GIÁM ĐỐC: ÔNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

 

- Trình độ chuyên môn     : Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp và XDCB; Cử nhân Tiếng Anh.

- Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân.

- Điện thoại di động         : 0915138258

- Email : nguyenmanhcuong.hh@quangninh.gov.vn

 
  Phân công nhiệm vụ:

 

 


   

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG PHAN ĐĂNG CHÍNH

 

- Trình độ chuyên môn       : ĐH Kinh tế quốc dân;Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại di động         : 0971553666
- Email : phandangchinh@quangninh.gov.vn  

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: Sở hữu công nghiệp; chương trình phát triển tài sản trí tuệ; hoạt động sáng kiến của Sở; tổ chức khoa học và công nghệ; Chương trình OCOP, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, nông thôn mới, an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Thẩm định tài chính các nhiệm vụ KH&CN, đơn giá dịch vụ đặt hàng theo phân công của Giám đốc.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN sau khi Sở KH&CN ký kết hợp đồng theo phân công của Giám đốc Sở.

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác… theo yêu cầu của Tỉnh và Giám đốc Sở giao; 

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Vân Đồn, Quảng Yên, Uông Bí.

- Đôn đốc xây dựng Kế hoạch và đôn đốc thực hiện các cuộc Thanh tra của Thanh tra Sở.

- Phụ trách hoạt động hành chính của phòng Quản lý Chuyên ngành, Thanh tra Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

    

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG PHẠM HỒNG THÁI

 

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ Khoa học quản lý

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại di động         : 0914.308.888

- Email : phamhongthai6@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: ứng dụng, chuyển giao, dịch vụ khoa học và công nghệ, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (ngoại trừ những chương trình, dự án nhiệm vụ trọng điểm do Giám đốc phụ trách).

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN sau khi Sở KH&CN ký kết hợp đồng theo phân công của Giám đốc Sở.

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác,… theo yêu cầu của Tỉnh và Giám đốc Sở giao.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Cẩm Phả, Đông Triều, Cô Tô.

- Phụ trách hoạt động hành chính của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và Công nghệ.

 

   

 PHÓ GIÁM ĐỐC: BÀ VŨ THỊ KIM CHI  

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại Trường ĐH Quốc gia Hà Nội; Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế Trường ĐH Birmingham ( Vương Quốc Anh); cử nhân ngoại ngữ (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại)

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại di động         : 0912.768.288

- Email: vuthikimchi.ipa@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: Quân sự, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy; Cải cách hành chính; Hội nhập quốc tế; Bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ; Hiện đại hóa nền hành chính của Sở; Thực hiện chế độ tiền lương; công tác văn thư, lưu trữ; quản lý tài sản công; cải cách hành chính; Quản lý công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; công nghệ thông tin; hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chỉ đạo và theo dõi các chỉ số: DDCI, PCI, SIPAS, TFP, chỉ số đổi mới sáng tạo, chỉ số đổi mới công nghệ, chuyển đổi số; cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; Trưởng Ban biên tập các ấn phẩm KH&CN, tham mưu phát triển Hệ thống ISO của Tỉnh, của Sở.

- Chỉ đạo xây dựng Báo cáo, dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Đề án phát triển KH&CN và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN sau khi Sở KH&CN ký kết hợp đồng theo phân công của Giám đốc Sở.

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác… theo yêu cầu của Tỉnh và Giám đốc Sở giao; 

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Tiên Yên, Đầm Hà, Ba Chẽ, Bình Liêu.

- Phụ trách hoạt động hành chính của Văn phòng Sở và Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ; Được uỷ quyền chủ tài khoản của Văn phòng Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 385
Đã truy cập: 1983316