Phòng Quản lý khoa học

16/03/2020

TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG VŨ VĂN NHÃ

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Xây dựng, Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng  : 0203.3835.511

- Điện thoại di động       :   0982.361.828

- Email : vuvannha@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Quản lý, điều hành công việc chung của phòng;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: 

+ Điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường, công nghiệp, giao thông, xây dựng, công nghệ thông tin;

+ Quản lý các dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN cấp tỉnh; Lập dự án tăng cường tiềm lực hàng năm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: BÀ THÂN TRỌNG NGỌC LAN

 

 - Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ thuỷ sản

- Điện thoại cơ quan      : 0203.3635.835 

- Điện thoại di động      : 0902.265.625

- Email : thantrongngoclan@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Quản lý điều hành công việc chung của phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: 

+ Phụ trách lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

+ Quản lý các dự án thuộc Đề án bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh.

+ Tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổng hợp tình hính thực hiện Nghị quyết số 07–NQ/TU ngày 13/3/2017 về phát triển khoa học và công nghệ

+ Theo dõi Chương trình ghi nhớ hợp tác giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh và Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

 


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: BÀ ĐOÀN HẢI LÝ

 

- Trình độ chuyên môn : CN KH xã hội nhân văn

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.952

- Điện thoại di động     : 0914.881.888

- Email: doanhaily@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Quản lý điều hành công việc chung của phòng khi đồng chí Hùng và đồng chí Lan đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: 

+ Theo dõi các Chương trình ký kết của Tỉnh với các Trường đại học về lĩnh vực KH&CN (Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Ngoại Thương, Học Viện Phật giáo Việt Nam...).

+ Thực hiện kiêm nhiệm công tác chuyên môn bên Văn phòng Quỹ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG LÂM VĂN PHONG

 

- Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư Lâm nghiệp

- Điện thoại cơ quan  : 0203.3635.835 

- Điện thoại di động  : 0902.056.138

- Email: lamvanphong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung các hoạt động KH&CN cấp nhà nước, cấp cơ sở, ứng dụng thành tựu KH&CN phục vụ sản xuất.

+ Theo dõi công tác quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện.

+ Theo dõi Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Chương trình phối hợp với Hội nông dân; Chương trình 135.

+ Thực hiện công tác tăng cường cấp cơ sở tại Tiên Yên.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.


 


CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỄN

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ công nghệ thực phẩm

- Điện thoại cơ quan : 0203.3635.835 

- Điện thoại di động :0905.511.1484

- Email: nguyenthidieuhuyen@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

+ Thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ tăng cường KH&CN cấp huyện.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.


CHUYÊN VIÊN: ÔNG VŨ VĂN THIỆN 

 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3635.835      

- Điện thoại di động     : 0978.804.993  

- Email: vuvanthien@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước về lĩnh vực chế biến.

+ Quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thuộc các huyện/ thành phố: Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái.

+ Thực hiện các công việc do trưởng phòng phân công; trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước thuộc các lĩnh vực khác và các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động KH&CN các huyện/thị xã/thành phố: Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái.


 

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG NGÔ ĐÌNH VĂN

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Nông nghiệp

- Điện thoại cơ quan : 0203.3635.835 

- Điện thoại di động  : 0978.816.818

- Email: ngodinhvan@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước lĩnh vực trồng trọt;

+ Quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở và theo dõi công tác quản lý nhà nước về KHCN các huyện/thành phố: Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Ba Chẽ, Bình Liêu;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.


 

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN BÍCH HẠNH  

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Sinh thái học

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.952

- Điện thoại di động     : 0983.131.886

- Email : nguyenbichhanh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : 

+ Quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường, công nghiệp, giao thông, xây dựng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.


 

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG HÀ KHÁNH HỢP

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tự động hoá

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.952

- Điện thoại di động     :0983.868.633

- Email : hakhanhhop@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

+ Thực hiện các công việc do Trưởng phòng phân công;

+ Quản lý các dự án đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

+ Quản lý cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3212
Đã truy cập: 49296605.