Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ

03/03/2020

 TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh Tế; Kỹ sư chế tạo máy mỏ 

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     :  0912.026.622

- Emailnguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

- Trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ như chuyên viên Quản lý công nghệ đối với các quy hoạch, dự án phát triển KTXH  thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp; các vấn đề liên quan đến môi trường.

- Công tác phối hợp hoạt động đối với Quỹ phát triển KHCN, các đơn vị…

- Phụ trách địa bàn thành phố Hạ Long, các Khu công nghiệp, khu kinh tế

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG PHẠM XUÂN DƯƠNG

- Trình độ chuyên môn : Thạch sỹ Quản lý Kinh tế;

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0912.080.738

- Email: phamxuanduong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Điều hành công việc khi trưởng phòng đi vắng;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực hành chính, nội vụ của Phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên viên quản lý thị trường công nghệ (bao gồm cả phát triển doanh nghiệp KHCN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…).

- Phụ trách địa bàn phía Tây thành phố Hạ Long.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, lãnh đạo Sở phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG VŨ VĂN THƯỜNG

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ sinh học.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0912.576.918

- Email : vuvanthuong.skhvcn@quangninh.gov.vn  

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ Chuyên viên quản lý Công nghệ.

- Chủ trì thực hiện đề án Khu ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN của tỉnh .

- Phụ trách địa bàn phía Đông thành phố Hạ Long.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG PHẠM VŨ NGHĨA

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý công thương.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0934.560.658            

- Email : nghiaphamtdc@gmail.com

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ Chuyên viên quản lý Công nghệ.
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1077
Đã truy cập: 49269701.