Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ

04/04/2020

 TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh Tế; Kỹ sư chế tạo máy mỏ 

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     :  0912.026.622

- Email: nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

- Trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ như chuyên viên Quản lý công nghệ đối với các quy hoạch, dự án phát triển KTXH thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp; các vấn đề liên quan đến môi trường.

- Công tác phối hợp hoạt động đối với Quỹ phát triển KHCN, các đơn vị…

- Phụ trách địa bàn thành phố Hạ Long, các Khu công nghiệp, khu kinh tế

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG PHẠM XUÂN DƯƠNG

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế;

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0912.080.738

- Email: phamxuanduong@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Điều hành công việc khi Trưởng phòng đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực hành chính, nội vụ của Phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên viên quản lý thị trường công nghệ (bao gồm cả phát triển doanh nghiệp KHCN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…).

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, lãnh đạo Sở phân công.

CHUYÊN VIÊN: ÔNG VŨ VĂN THƯỜNG

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ sinh học.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0912.576.918

- Email : vuvanthuong.skhvcn@quangninh.gov.vn  

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ Chuyên viên quản lý Công nghệ;

- Chủ trì thực hiện đề án Khu ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN của tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

CHUYÊN VIÊN: ÔNG PHẠM VŨ NGHĨA

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý công thương.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0934.560.658            

- Email : phamvunghia@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Chuyên viên quản lý thị trường công nghệ đối với lĩnh vực phát triển doanh nghiệp KHCN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG VŨ VĂN THIỆN 

 - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Thạc sỹ Quản lý KH&CN

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0978.804.993  

- Email: vuvanthien@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 

 

 CHUYÊN VIÊN: ÔNG PHẠM HOÀNG TÙNG

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện tử Viễn thông.

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng :  0203.3837.903
- Điện thoại di động      :   0904.821.898

- Email:  phamhoangtung@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 173
Đã truy cập: 834605