Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ

31/03/2021

 TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh Tế; Kỹ sư chế tạo máy mỏ 

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     :  0912.026.622

- Email: nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

+ Phụ trách chung các mặt công tác của Phòng; chỉ đạo, điều hành công việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách về các hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

+ Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ; chuyển giao công nghệ; phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo.

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác thuộc các lĩnh vực công nghiệp cơ khí, hoá học, vật liệu, luyện kim.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG PHẠM XUÂN DƯƠNG

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế;

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0912.080.738

- Email: phamxuanduong@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Điều hành công việc khi Trưởng phòng đi vắng.

+ Điều hành công việc khi Trưởng phòng đi vắng.

+ Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ươm tạo công nghệ; phát triển thị trường công nghệ và tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

+ Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực hành chính, nội vụ của Phòng.

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác thuộc các lĩnh vực xây dựng, giao thông.

+ Chịu trách nhiệm về tham mưu giải pháp nâng cao các chỉ số PCI, DDCI của Sở Khoa học và Công nghệ

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, lãnh đạo Sở phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG VŨ VĂN THƯỜNG

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ sinh học.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0912.576.918

- Email : vuvanthuong.skhvcn@quangninh.gov.vn  

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ Chuyên viên quản lý Công nghệ;

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác thuộc các lĩnh vực giáo dục; nông nghiệp; môi trường.

+ Tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về ươm tạo công nghệ (bao gồm cả đề án “Xây dựng Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh”).

+ Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động chuyển giao công nghệ (bao gồm cả đề án “Thúc đẩy, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tham mưu hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận chuyển giao công nghệ theo Nghị quyết số 313/2020/NQ–HĐND ngày 09/12/2020).

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG PHẠM VŨ NGHĨA

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý công thương.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0934.560.658            

- Email : phamvunghia@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác thuộc các lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử, dệt may, y dược.

+ Tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

+ Tham mưu thực hiện Kế hoạch số 37/KH–UBND ngày 18/02/2019 của UBND Tỉnh triển khai thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019–2025.

+ Chịu trách nhiệm tổng hợp nội dung công việc và xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo chuyên đề về hoạt động công tác của Phòng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG VŨ VĂN THIỆN 

 - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Thạc sỹ Quản lý KH&CN

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0978.804.993  

- Email: vuvanthien@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác thuộc lĩnh vực xã hội, nhân văn; kỹ thuật thực phẩm và đồ uống.

+ Tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường công nghệ và tổ chức trung gian của thị trưởng khoa học và công nghệ.

+ Tham mưu thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr–UBND ngày 04/01/2021 của UBND Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01–NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020–2025, định hướng đến năm 2030.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

 

 CHUYÊN VIÊN: ÔNG PHẠM HOÀNG TÙNG

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện tử Viễn thông.

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng :  0203.3837.903
- Điện thoại di động      :   0904.821.898

- Email:  phamhoangtung@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (Bao gồm cả các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử).

+ Tham mưu thực hiện nhiệm vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Bao gồm cả đề án “Thành lập Trung tâm sáng kiến và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo” và đề án “Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của tỉnh giai đoạn 2020–2025, định hướng 2030”).

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 224
Đã truy cập: 1036813