Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ

07/11/2022

 TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh Tế; Kỹ sư chế tạo máy mỏ 

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Ký hiệu tắt: TPCN0

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     :  0912.026.622

- Email: nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách chung các mặt công tác của Phòng; chỉ đạo, điều hành công việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách về các hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

+ Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ; chuyển giao công nghệ; phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo.

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác thuộc các lĩnh vực công nghiệp cơ khí, hoá học, vật liệu, luyện kim, du lịch.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG PHẠM XUÂN DƯƠNG

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế;

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu tắt: PPCN1

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0912.080.738

- Email: phamxuanduong@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Điều hành công việc khi Trưởng phòng đi vắng.

+ Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ươm tạo công nghệ; phát triển thị trường công nghệ và tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

+ Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực hành chính, nội vụ của Phòng.

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác thuộc các lĩnh vực xây dựng, giao thông, logistic.

+ Tham mưu đề xuất, quản lý, thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia về quản lý công nghệ và thị trường công nghệ.

+ Theo dõi, tham mưu triển khai các biện pháp để cải thiện các chỉ số PCI, DDCI, chỉ số đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, lãnh đạo Sở phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG VŨ VĂN THƯỜNG

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ sinh học.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu tắt: CN1

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0912.576.918

- Email : vuvanthuong.skhvcn@quangninh.gov.vn  

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác thuộc các lĩnh vực giáo dục; nông nghiệp; phát triển sản phẩm OCOP.

+ Tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về ươm tạo công nghệ (bao gồm cả đề án “Xây dựng Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh”).

+ Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ (bao gồm cả đề án “Thúc đẩy, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tham mưu hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận chuyển giao công nghệ theo Nghị quyết số 313/2020/NQ–HĐND ngày 09/12/2020).

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

 

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ CHUNG

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Khoa học - Môi trường.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu tắt: CN4

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     :             

- Email : nguyenthichung@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác thuộc lĩnh vực y, dược và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

+ Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án, nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ. Quản ý, khuyến khích hỗ trợ phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

+ Theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình triển khai thực hiện ISO và các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của phòng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

CHUYÊN VIÊN: ÔNG PHẠM VŨ NGHĨA

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý công thương.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu tắt: CN2

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.903

- Điện thoại di động     : 0934.560.658            

- Email : phamvunghia@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác thuộc các lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử, dệt may.

+ Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp công nghệ cao; đánh giá trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp.

+ Tham mưu thực hiện Kế hoạch số 37/KH–UBND ngày 18/02/2019 của UBND Tỉnh triển khai thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019–2025; Chương trình hành động số 01/CTr–UBND ngày 04/01/2021 của UBND Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01–NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020–2025, định hướng đến năm 2030.

+ Chịu trách nhiệm tổng hợp nội dung công việc và xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về hoạt động công tác của Phòng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

 

 CHUYÊN VIÊN: ÔNG PHẠM HOÀNG TÙNG

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện tử Viễn thông.

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Ký hiệu tắt: CN3

- Điện thoại văn phòng :  0203.3837.903
- Điện thoại di động      :   0904.821.898

- Email:  phamhoangtung@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Lý Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Xã Hội học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Ký hiệu tắt: CN4

- Điện thoại cơ quan: 0203.3837.903

- Di động: 

- Email: nguyenthuyvan@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 350
Đã truy cập: 1863064