Phòng Quản lý Chuyên ngành

24/02/2020

 

TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG PHẠM HỒNG SƠN

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư động lực

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng  : 0203.3836.741

- Điện thoại di động     : 0912.109.682

- Email : phamhongson@quangninh.gov.vn  

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : Thực hiện các nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công theo Quyết định  của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - PHỤ TRÁCH: BÀ TRẦN THỊ HẠNH  

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ địa chất.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại cơ quan: 0203.3836.741

- Điện thoại di động: 0984 892 288

- Email: tranthihanh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách chung hoạt động của phòng; phụ trách tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách: sở hữu công nghiệp, công tác sáng kiến, an toàn bức xạ hạt nhân; ứng dụng đồng vị phóng xạ, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ theo quy định.

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn về: sở hữu công nghiệp, công tác sáng kiến, an toàn bức xạ hạt nhân, ứng dụng bức xạ hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, thống kê khoa học và công nghệ;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ cho các Sở trên địa bàn tỉnh: Công thương, Nông nghiệp, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Du lịch ...

+ Theo dõi và thực hiện các nội dung liên quan đến Chương trình xây dựng thương hiệu, chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh.

+ Tổ chức kiểm tra, phối hợp với Thanh tra Sở về lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, thông tin và thống kê KHCN.

+  Quản lý điều hành công việc chung của phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc ủy quyền.

+ Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

 

 CHUYÊN VIÊN: BÀ VŨ THỊ MINH THOA

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Công nghệ Sinh học

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.929

- Điện thoại di động     :

- Email : vuthiminhthoa@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : Chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu đề xuất với Lãnh đạo phòng thực hiện các nội dung sau:

+ Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các các văn bản trên sau khi được phê duyệt; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ cho các ngành, địa phương trong tỉnh. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được phân công về đăng ký xác lập quyền về sở hữu công nghiệp.

+ Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân địa phương; tổ chức khai thác thông tin, tư liệu về sở hữu công nghiệp phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội; tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nhằm thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ;

+ Quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định; phối hợp với thanh tra và các cơ quan liên quan giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định;

+ Thực hiện các công việc khác được Trưởng phòng phân công.

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ QUYÊN

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ Môi trường;

                                     Cử nhân kinh tế                

- Điện thoại văn phòng :  0203.3835.929

- Điện thoại di động     :  0912.793.899

- Email: nguyenthiquyen@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu đề xuất với Lãnh đạo phòng thực hiện các nội dung sau:

+ Công tác an toàn bức xạ: xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm của phòng. Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có cơ sở bức xạ, chất thải phóng xạ hoặc tiến hành công việc bức xạ thực hiện việc khai báo, cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất phóng xạ theo quy định; tổ chức việc thực hiện đăng ký về ATBXHN theo quy định của pháp luật, theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh; quản lý khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn; tổ chức thực hiện kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn; xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ hạt nhân tại địa phương.

+ Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ: tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham gia và phối hợp thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội tại địa phương.

+ Thực hiện các công việc khác được Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2908
Đã truy cập: 49296372.