Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư

09/06/2009 08:13
Sau Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật chuyển giao công nghệ, vừa qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN

Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN áp dụng cho đối tượng là các cơ quan tổ chức thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đây cũng là cơ sở khoa học giúp cho các nhà quản lý, các chuyên gia, các tổ chức tư vấn về chuyển giao công nghệ, thẩm định, giám định công nghệ trong việc xây dựng, thẩm định các dự án đầu tư và cũng là cơ sở cho Thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ thực hiện thanh, kiểm tra về chuyển giao công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh trong việc chấp hành Luật Chuyển giao công nghệ.

Vũ Văn Thường - Sở KH&CN Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 553
Đã truy cập: 1298443