Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH – PTCN

25/12/2013 20:00
Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh " và đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh“ do Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì thực hiện.

Theo đánh giá của các thành viên hội đồng nghiệm thu, cơ quan chủ trì đã tổ chức thực hiện và quản lý tốt trong quá trình triển khai đề tài, phối hợp tốt với Viện Công nhân công đoàn, Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động, các ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh và một số các sở, ban, ngành trong tỉnh, các chuyên gia nghiên cứu, các nhà quản lý có liên quan tham gia tư vấn, đánh giá kết quả.

 


Đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh " thực hiện trong thời gian 16 tháng (từ tháng 09/2012 đến tháng 09/2013. Kết quả nghiên cứu của đề tài có khả năng ứng dụng cao, nêu được thực trạng hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở và đề xuất được các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực ngoài nhà nước ở 03 loại hình doanh nghiệp (Cty cổ phần, Cty TNHH, doanh nghiệp tư nhân), góp phần nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, xây dựng giai cấp công nhận và tổ chức công đoàn vững mạnh. Đề tài cũng xây dựng được bộ sổ tay hoạt động công đoàn cơ sở cho 03 loại hình công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, là tài liệu tham khảo cho cán bộ công đoàn cơ sở và đội ngũ giảng viên kiêm chức của LĐLĐ tỉnh.

 

Đề tài“Giải pháp nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh“thực hiện trong thời gian 12 tháng (từ tháng 09/2012 đến tháng 12/2013. Kết quả nghiên cứu của đề tài có khả năng ứng dụng cao, đề xuất được các giải pháp để nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện  TƯLĐTT tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đề tài đã xây dựng được bộ tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến tới LĐLĐ cấp huyện, thị xã, thành phố và công đoàn ngành, công đoàn cơ sở các đơn vị tham khảo, vận dụng trong quá trình xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT ở cơ sở. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ công đoàn cơ sở và đội ngũ giảng viên kiêm chức của LĐLĐ tỉnh.

 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá 02 đề tài đạt loại Xuất sắc.  

 

Thanh Thủy – Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 188
Đã truy cập: 1590330