Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH – PTCN

25/12/2013 20:00
Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giá trị của di tích lò sứ cổ xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp bảo tồn phát huy " do Bảo tàng tinh Quảng Ninh chủ trì thực hiện.

Đề tài "Nghiên cứu giá trị của di tích lò sứ cổ xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp bảo tồn phát huy " thực hiện trong thời gian 18 tháng (từ tháng 5/2012 đến tháng 10/ 2013). Với việc nghiên cứu các giá trị văn hoá, khoa học kỹ thuật, kinh tế xã hội và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lò sứ cổ xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cơ quan chủ trì có sự quản lý, phối hợp hiệu quả với Viện Khảo cổ học, Bảo tàng và Trung tâm UNESCO bảo tồn di sản tại Hà Nội, phòng Văn hóa Thông tin huyện Ba Chẽ; các chuyên gia nghiên cứu, các nhà quản lý thuộc các sở, ban ngành, chính quyền các cấp trong quá trình triển đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp thêm tư liệu cho các nhà khoa học, các nhà quản lý nghiên cứu về truyền thống và các giá trị độc đáo của lò sứ cổ xã Nam Sơn; đồng thời là cơ sở để UBND tỉnh công nhận xếp loại Di tích lịch sử lò sứ cổ xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ thành di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh, hình thành điểm du lịch văn hóa mới thu hút khách tham quan trong và ngoài tỉnh. Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Khá.

Thanh Thủy – Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2448
Đã truy cập: 1389624