Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH – PTCN “Nghiên cứu ứng dụng nuôi cá Rô đầu vuông (Anabas sp) tại Quảng Ninh” và nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng nuôi cá Thát lát cườm (Chitala ornata) tại Quảng Ninh”

31/12/2013 09:00
Ngày 21/12/2013, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu 02 nhiệm vụ  NCKH-PTCN: "Nghiên cứu ứng dụng nuôi cá Rô đầu vuông (Anabas sp) tại Quảng Ninh" và “Nghiên cứu ứng dụng nuôi cá Thát lát cườm (Chitala ornata) tại Quảng Ninh” do Trung tâm KHKT & SX giống Thủy sản Quảng Ninh chủ trì thực hiện.  

Trong thời gian thực hiện 24 tháng (từ tháng 1/2012 – đến tháng 12/2013) cả 02 nhiệm vụ đều đạt được mục tiêu ban đầu đề ra là đánh giá được khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế nuôi cá Rô đầu vuông (Anabas sp), cá Thát lát cườm (Chitala ornata) tại Quảng Ninh và xây dựng được các bản hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Rô đầu vuông, cá Thát lát cườm  phù hợp với điều kiện sinh thái và khả năng ứng dụng sản xuất tại Quảng Ninh. Cụ thể, nhiệm vụ "Nghiên cứu ứng dụng nuôi cá Rô đầu vuông (Anabas sp) tại Quảng Ninh" đã thu được 13.033 kg cá Rô đầu vuông thương phẩm (vượt 2,6% so với yêu cầu tại thuyết minh được phê duyệt là 12.700 kg cá thương phẩm), nhiệm vụ: “Nghiên cứu ứng dụng nuôi cá Thát lát cườm (Chitala ornata) tại Quảng Ninh” đã thu được 13.007 kg cá Thát lát cườm thương phẩm (đạt yêu cầu so với yêu cầu thuyết minh đề ra là khối lượng cá thương phẩm 13.000 – 13.500 kg cá thương phẩm); cá khỏe, vận động tốt. Đồng thời nhóm thực hiện đề tài cũng đã xây dựng được các bản hướng dẫn kỹ thuật nuôi 02 loài cá trên với các khuyến cáo, hướng dẫn cụ thể về thời điểm thả giống, tiêu chuẩn con giống; cách lựa chọn, vệ sinh ao nuôi; thời gian nuôi; mật độ nuôi và thức ăn sử dụng trong quá trình nuôi.

 

 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của cơ quan chủ trì trong việc tổ chức, quản lý tốt quá trình triển khai đề tài. Tuy kết quả chỉ mới được đánh giá ở bước đầu nhưng về mặt lý thuyết và thực tiễn cho thấy, kết quả của đề tài hoàn toàn có thể ứng dụng rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Hội đồng nghiệm thu đếu nhất trí đánh giá 02 nhiệm vụ trên đạt loại Khá.

 

Hà Khánh Hợp - Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 241
Đã truy cập: 1638566