Quy định hỗ trợ vay vốn Quỹ Khoa học và Công nghệ

12/05/2014 14:00
   

* Điều kiện hỗ trợ vay vốn:

– Tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế được hỗ trợ, vay vốn của Quỹ để thực hiện nhiệm vụ, dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ…phải là nhiệm vụ, dự án triển khai tại Quảng Ninh và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

– Việc cho vay ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi vay vốn tùy theo tính chất của dự án được Hội đồng quỹ xét duyệt, lựa chọn công khai, dựa trên tiêu chí do Hội đồng quản lý Quỹ ban hành; được thực hiện bằng Hợp đồng tài trợ với cơ quan điều hành Quỹ sau khi Hội đồng quản lý Quỹ xét duyệt và có Quyết định phê duyệt tài trợ;

– Các dự án nhận tài trợ từ Quỹ không được trùng lắp với các dự án đã và đang thực hiện bằng nguồn vốn khác của nhà nước.

– Tổ chức, cá nhân xin hỗ trợ, vay vốn của Quỹ phải có dự án được thẩm định, trình duyệt theo quy định và được Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt.

* Thủ tục hỗ trợ vay vốn:

 Khi có nhu cầu vay vốn, Chủ dự án gửi hồ sơ tài liệu chứng minh đủ điều kiện vay ưu đãi cho cơ quan điều hành Quỹ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của hồ sở, tài liệu gửi bao gồm:

 +  Giấy đề nghị vay vốn

   +  Tài liệu chứng minh năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự, trách nhiệm dân sự của khách hàng:

* Đối với pháp nhân: Quyết định thành lập (nếu pháp luật quy định phải có); Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy phép hành nghề (nếu pháp luật quy định phải có); Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quyết định bổ nhiệm người điều hành, kế toán trưởng; Nghị quyết Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, thế chấp tài sản.

* Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân và hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thu nhập cá nhân.

Khách hàng vay vốn từ lần thứ hai trở đi không phải gửi các tài liệu trên, trừ trường hợp có sự thay đổi.

+ Các tài liệu báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính (chỉ áp dụng đối với tổ chức) của hai năm gần nhất (trường hợp hoạt động dưới 2 năm thì báo cáo từ khi hoạt động đến thời điểm gần nhất) bao gồm:

·        Bảng cân đối kế toán.

·        Báo cáo kết quả kinh doanh.

·        Thuyết minh báo cáo tài chính.

·        Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

·        Biên bản góp vốn điều lệ (đối với công ty TNHH, cổ phần), Quyết định giao vốn (đối với doanh nghiệp được Nhà nước giao vốn).

·        Báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp năm gần nhất (áp dụng từ ngày 01/01/2014)

+  Dự án vay vốn và các tài liệu có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

+ Trường hợp trong dự án có nội dung đấu thầu thì kế hoạch đấu thầu cũng phải được phê duyệt theo quy định. 

* Thông tin chi tiết liên hệ: Văn Phòng Quỹ PTKH&CN. Địa chỉ: Tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh. Điện thoại: 0333.835.936

Văn phòng Quỹ PTKH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 1983779