Nghiệm thu dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu trong ao đất tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

21/11/2014 23:00
Sáng ngày 14/11/2014, Hội đồng khoa học công nghệ cấp tỉnh tiến hành đánh giá nghiệm thu dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu trong ao đất tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh’’.

Dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015, bắt đầu thực hiện từ năm 2012 do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển thủy sản Bắc Việt chủ trì thực hiện. Ông Hà Thế Nam – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự án.

 

Khách mời tham dự Hội đồng có: Phòng Kế hoạch – Tài chính và các cộng tác viên.

 

Sau khi nghe chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt kết quả quá trình thực hiện Hội đồng đã đánh giá, nhận xét. Các ý kiến tham gia tại Hội đồng đều đánh giá cao năng lực triển khai thực hiện của đơn vị chủ trì và các nội dung về tài chính, kỹ thuật.

Công nghệ được áp dụng trong dự án là công nghệ của Trung tâm giống hải hải miền Bắc – Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I. Đơn vị chuyển giao công nghệ đã chuyển giao thành công 08 quy trình công nghệ, trong đó có 06 quy trình công nghệ sản xuất giống cá song chấm nâu, 02 quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá song chấm nâu. Việc tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ cũng được diễn ra theo đúng tiến độ. Đơn vị chủ trì thực hiện dự án đã xây dựng thành công 02 mô hình: sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu đạt chỉ tiêu, tiêu chuẩn như TMDA được phê duyệt và Hợp đồng đã ký. Dự án đã tạo ra sản phẩm giống cá song chấm nâu đảm bảo chất lượng, góp phần chủ động nguồn giống cung cấp cho thị trường, phát triển phong trào nuôi cá biển, tận dụng tối đa diện tích mặt nước ao đầm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ dân trên địa bàn.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá với tổng điểm trung bình là 92.5 điểm, nhất trí nghiệm thu dự án đạt loại xuất sắc.


Phòng Quản lý KH&CN cơ sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 832
Đã truy cập: 1725253