Tin bài tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án

05/12/2014 12:00
Ngày 21/11/2014 và ngày 25/11/2014, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh đã tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức các nhân chủ trì thực hiện 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2015.

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ–UBND ngày 05/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2015, trong đó có 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn KH&CN tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện, kết quả:

Nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo giống Sá sùng (Sipunculus nudus Linnaneus, 1766) tại Quảng Ninh” có 03 đơn vị đăng ký tham gia tuyển chọn. Kết quả họp Hội đồng tuyển chọn ngày 21/11/2014, Trường Cao đẳng Thủy sản là đơn vị trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ: “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống Ngán (Eamesesielle corugate) phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái tại tỉnh Quảng Ninh” có 01 đơn vị đăng ký tham gia tuyển chọn. Kết quả họp Hội đồng tuyển chọn ngày 21/11/2014, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển là đơn vị trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ: “Thử nghiệm mô hình nuôi thương phẩm bào ngư chín lỗ (Haliotis diversicolor Reeve, 1846) tại Cô Tô, Quảng Ninh bằng nguồn giống nhân tạo” có 01 đơn vị đăng ký tham gia tuyển chọn. Kết quả họp Hội đồng tuyển chọn ngày 25/11/2014, Viện Nghiên cứu Hải sản là đơn vị trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo Hải sâm đen (Holothuria Jaeger, 1833) và đánh giá khả năng phát triển của con giống trong điều kiện môi trường tỉnh Quảng Ninh” có 02 đơn vị đăng ký tham gia tuyển chọn. Kết quả họp Hội đồng tuyển chọn ngày 21/11/2014, Viện Nghiên cứu Hải sản là đơn vị trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

 

Căn cứ kết quả tuyển chọn của các Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả sau khi các đơn vị được đề nghị thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh dự án.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 112
Đã truy cập: 1853309