Ngày 19/01/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đối với dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Ghẹ Trà Cổ" cho sản phẩm Ghẹ của thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh.

02/02/2015 15:00
Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Ghẹ Trà Cổ" cho sản phẩm Ghẹ của thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh được thực hiện trong 2 năm 2012 – 2014, có tổng kinh phí là: 3.938.908.000 đồng, trong đó từ ngân sách khoa học công nghệ Tỉnh là: 1.144.283.000 đồng, từ ngân sách Thành phó Móng Cái: 747.555.000 đồng, do Trung tâm nghiên cứu và phát triển Hệ thống nông nghiệp chủ trì thực hiện dự án.    

Đến nay, nhãn hiệu chứng nhận ghẹ Trà Cổ đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Dự án đã hoàn thành các nội dung công việc theo hợp đồng và thuyết minh dự án được phê duyệt. Dự án đã xây dựng được các quy trình kỹ thuật, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho các hộ dân, hỗ trợ cho Hội nghề cá thành phố Móng Cái. Dự án cũng đã xây dựng được Hệ thống công cụ để quản lý nhãn hiệu chứng nhận, lập phương án phát triển sản xuất và phát triển thị trường cho sản phẩm.

 

 

 

Sau khi nghe đơn vị chủ trì thực hiện dự án báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện dự án, các thành viên Hội đồng nghiệm thu dự án đã nhận xét, cho ý kiến về kết quả thực hiện dự án như: cần hoàn thiện mô hình quản lý cộng đồng khai thác ghẹ; làm rõ hơn phương pháp bảo quản, vận chuyển sản phẩm nghẹ sau đánh bắt; đảm bảo nguồn ghẹ giống, tạo ra chuỗi sản phẩm khép kín từ khâu nuôi trồng, đánh bắt, đến tiêu thụ sản phẩm... Đơn vị chủ trì đã trả lời các câu hỏi chất vấn và tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng. Kết quả 100% thành viên Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu chấm điểm xếp dự án đạt loại khá.

 

Phòng Sở hữu trí tuệ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 463
Đã truy cập: 1453224