Họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống ngán (Austriella corrugata) phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái tại tỉnh Quảng Ninh"

20/04/2015 15:00
Ngày 16/4/2015, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính họp thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN năm 2015: “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống ngán (Austriella corrugata) phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái tại tỉnh Quảng Ninh" do Viện Tài nguyên và Môi trường biển chủ trì thực hiện.  

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Tiêu, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Tổ trưởng tổ thẩm định chủ trì cuộc họp; Các thành viên tham gia: Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đơn vị chủ trì.


Sau khi nghe Đơn vị chủ trì trình bày, Tổ thẩm định đã rà soát các nội dung, dự toán kinh phí của nhiệm vụ. Căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước về tài chính, giá cả thực tế tại địa phương, Tổ thẩm định thống nhất tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ là 1,83 tỷ đồng (trong đó vốn Sự nghiệp khoa học tỉnh: 1,39 tỷ đồng; các nguồn vốn đối ứng khác: 0,44 tỷ đồng) được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2015 đến năm 2017). Kết quả thẩm định làm căn cứ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ.

 

Phòng Kế hoạch Tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1333
Đã truy cập: 1451618