Họp triển khai các Dự án đầu tư ứng dụng tiến bộ KH&CN

08/09/2015 15:00
Ngày 03/9/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện các dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh và công văn số 4831/UBND-NLN1 ngày 14/8/2015 về việc thực hiện dự án đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ của UBND tỉnh. Đồng chí Tạ Duy Thịnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ dự và chủ trì cuộc họp; cùng tham dự còn có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư thực hiện dự án và phòng chuyên môn của Sở.  

Tại cuộc họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn các Chủ đầu tư trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Luật đầu tư công. Theo đó, để được phê duyệt chủ trương đầu tư, các đơn vị phải hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định.

 

Căn cứ kết luận tại cuộc họp, để đảm bảo đúng quy định của Luật đầu tư công và kịp tiến độ triển khai thực hiện dự án từ năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Chủ đầu tư: lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 07/9/2015 để thẩm định theo quy định tại Luật đầu tư công. Sau khi đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, các Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức thẩm định cơ sở khoa học và công nghệ theo quy định./.

 

Hà Khánh Hợp – Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 489
Đã truy cập: 1631129