Kiểm tra tiến độ 02 nhiệm vụ "Thử nghiệm sản xuất giống lúa Hồng Hương ĐT 128" và “Khảo nghiệm các giống lúa mới giai đoạn 2014 – 2016”.

02/10/2015 16:00
Ngày 30/9/2015, tại Công ty CP Giống Cây trồng Quảng Ninh, thị xã Đông Triều, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ 02 nhiệm vụ KH&CN: "Thử nghiệm sản xuất giống lúa Hồng Hương ĐT 128" và “Khảo nghiệm các giống lúa mới giai đoạn 2014 – 2016” do Công ty Cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh chủ trì thực hiện.

Tham dự đoàn kiểm tra gồm có phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ; phòng Trồng trọt, Chi cục Bảo vệ thực vật – Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.


Đối với nhiệm vụ “Khảo nghiệm các giống lúa mới giai đoạn 2014 – 2016”,  đơn vị chủ trì đang khảo nghiệm 18 giống lúa gồm 09 giống lúa thuần năng suất và 09 giống lúa thuần chất lượng; đã đánh giá các chỉ tiêu nông học, khả năng chống chịu sâu bệnh hại.  


Đối với nhiệm vụ "Thử nghiệm sản xuất giống lúa Hồng Hương ĐT 128", đơn vị chủ trì đang theo dõi 05 thí nghiệm mùa vụ, 09 thí nghiệm mật độ cấy và phân bón; đánh giá, chọn lọc thế hệ G1 giống lúa Hồng hương ĐT 128.


Đoàn kiểm tra đánh giá 02 nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục thực hiện các công việc khác theo kế hoạch 2015 gồm: tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu ngoài đồng ruộng và trong phòng thí nghiệm; thu hoạch, đánh giá các chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất, phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thóc, gạo.../.

 

Nguyễn Thị Diệu Huyền - Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 517
Đã truy cập: 1631157