Hướng dẫn đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2016

10/12/2015 08:00
Ngày 19/9/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản số 4717/BKHCN-CNN về việc Hướng dẫn đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

Hướng dẫn nêu rõ căn cứ vào mục tiêu, nội dung của Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thục đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 đã được Thủ Tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành tổ chức lựa chọn và đề xuất các dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2016 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt.


Quá trình lựa chọn đề xuất dự án cần ưu tiên dự án thực hiện việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số ; dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại các địa bàn triển khai (làm chủ từ khâu sản xuất giống, tạo vùng nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa và chế biến ra sản phẩm cuối cùng) ; dự án góp phần giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động ở nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số./.

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 583
Đã truy cập: 1864579