Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN

04/02/2016 15:00
Thực hiện Quyết định số 2791/QĐ –UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng trong nước theo “Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh”. Ngày 20/01/2016, Sở KH&CN tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN. Tham dự có lãnh đạo phụ trách về KH&CN và cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã tập trung giới thiệu về hiện trạng KH&CN của Việt Nam; Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch KH&CN, xây dựng và vận hành các nhiệm vụ KH&CN (thông qua việc hướng dẫn triển khai Luật KH&CN, Nghị định; Thông tư....); Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&PTCN vào sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả của hoạt động KH&CN góp phần phát triển KTXH địa phương.


Hội nghị cũng là dịp để trao đổi, bàn bạc về  kinh nghiệm trong công tác quản lý KH&CN ở các đơn vị và địa phương tỉnh Quảng Ninh.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 681
Đã truy cập: 1807742