Thẩm định nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tấn công gây mất an toàn mạng”

15/03/2016 17:00
Ngày 02/3/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ KH&CN năm 2016: “Nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tấn công gây mất an toàn mạng” do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh chủ trì thực hiện.

Hệ thống giám sát an toàn mạng ngày nay đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Hệ thống sẽ cho phép thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ và phân tích tương quan toàn bộ các sự kiện an toàn mạng để đưa ra những đánh giá chính xác nhất về tình hình an toàn mạng cho hệ thông công nghệ thông tin của tổ chức đó. Việc triển khai nhiệm vụ “Nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tấn công gây mất an toàn mạng” là hoàn toàn phù hợp với Chương trình hành động số 33-Ctr/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT và Quy hoạch phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng thẩm định đánh giá nhiệm vụ Nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tấn công gây mất an toàn mạng” đã đề ra được các nội dung nghiên cứu khoa học sát với yêu cầu thực tiễn, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thành công. Để hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, Hội đồng thẩm định đề nghị đơn vị chủ trì bổ sung thông tin về dự án an ninh mạng của Công an tỉnh đang triển khai; bổ sung đánh giá về khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ công tác quản lý nói chung; tính toán lại thời gian thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và tính khả thi của từng nội dung. Hội đồng nhất trí thông qua nhiệm vụ đồng thời yêu cầu đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Hà Khánh Hợp – Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 625
Đã truy cập: 1941230