Thẩm định nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sạt lở, đổ lở và xói lở bờ hệ thống đảo làm cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn và khai thác hợp lý giá trị di sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội khu vực vịnh Hạ Long và Bái Tử Long”

15/03/2016 17:00
Ngày 03/3/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ KH&CN năm 2016: “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sạt lở, đổ lở và xói lở bờ hệ thống đảo làm cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn và khai thác hợp lý giá trị di sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế -  xã hội khu vực vịnh Hạ Long và Bái Tử Long” do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long chủ trì thực hiện.

Hin trng tai biến địa chất nói chung và địa hình karst nói riêng đang đặt ra cho các nhà qun lý nhiu vấn đề quan tâm, đó là hiện tượng đổ l, sạt lở, xói lở trên các sườn vách đá vôi, hiện tượng ăn mòn chân các núi đá vôi hay sự sập đổ trn và nền các hang động. Các hiện tượng này đang có xu thế diễn ra nhanh hơn bởi những tác động ca các hot động kinh tế đang diễn ra bên trong và xung quanh khu di sản. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến giá trcảnh quan cũng như giá trị địa cht - địa mo ca khu di sn vnh Hạ Long. Chính vì vậy việc điều tra, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sạt lở, đổ lở, xói mòn hệ thống đảo nhằm thiết lập cơ sở dữ liệu cho các hòn đảo, hang động – các giá trị di sản trên Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long là thực sự cần thiết; Đây chính là cơ sở để quản lý hiệu quả, phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội khu vực Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long theo hướng phát triển bền vững kinh tế - xã hội,

Hội đồng thẩm định đánh giá nhiệm vụ Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sạt lở, đổ lở và xói lở bờ hệ thống đảo làm cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn và khai thác hợp lý giá trị di sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế -  xã hội khu vực vịnh Hạ Long và Bái Tử Long” đã đề ra được các nội dung nghiên cứu khoa học sát với yêu cầu thực tiễn, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thành công. Để hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, Hội đồng thẩm định đề nghị đơn vị chủ trì cập nhập số liệu khu vực Quảng Ninh về mực nước biển dâng tại Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; bổ sung cơ sở khoa học để luận giải việc thực hiện điều tra khảo sát chi tiết cho 25 vùng và 10 hang động; bổ sung cụ thể phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các cơ quan tiếp nhận. Hội đồng nhất trí thông qua nhiệm vụ đồng thời yêu cầu đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.


Hà Khánh Hợp – Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 105
Đã truy cập: 2046603