Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ "Bảo tồn cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ".

20/04/2016 08:00
Ngày 14/4/2016, tại phường Minh Thành thị xã Quảng Yên, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN: "Bảo tồn cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" do Trung tâm Khoa học và Sản xuất Lâm Nông nghiệp Quảng Ninh chủ trì thực hiện, thời gian thực hiện từ tháng 3/2015 đến tháng 12/2020.  

Tham dự đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Hà Thế Nam – Phó Giám đốc Sở, đại diện phòng Quản lý Khoa học, Văn phòng Sở và Trung tâm Khoa học và Sản xuất Lâm Nông nghiệp Quảng Ninh.

(Ảnh: Kiểm tra vườn ươm cây giống ba kích) 

Kết quả kiểm tra thực tế hiện trường cho thấy nhóm nghiên cứu đã thực hiện được các nội dung:  

- Điều tra xác định đặc điểm lâm học, đặc điểm sinh thái và thu thập nguồn giống Ba kích tím: Đã lấy 8 mẫu phẫu diện tại các huyện Hoành Bồ, Vân Đồn, Tiên Yên và Ba Chẽ theo 2 tầng độ sâu 0 – 30 cm và 30 – 60 cm (mẫu đang được bảo quản tại Trung tâm) để gửi cho Trung tâm Nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phân tích đặc điểm đất nơi Ba kích tím phân bố tự nhiên.

- Đánh giá chi tiết nguồn gen của các giống ba kích đã thu thập tại Quảng Ninh (4 xuất xứ: Hoành Bồ, Vân Đồn, Ba Chẽ, Tiên Yên), so sánh nguồn gen ba kích của Quảng Ninh với các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang: Đã bàn giao cho Viện Công nghệ Sinh học 140 mẫu Ba kích (7 xuất xứ, 20 mẫu/ xuất xứ) để phân tích đa dạng di truyền; bàn giao cho Viện Dược liệu 21 mẫu củ Ba kích  (7 xuất xứ, 3 mẫu/ xuất xứ) để đánh giá chất lượng dược liệu ba kích tím.  

- Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để phục vụ bảo tồn chuyển chỗ cây ba kích: Đã giâm hom được 1.555 cây, gieo hạt được 1.506 cây và nuôi cấy mô được 1.210 bình chồi ba kích.

Đoàn kiểm tra kết luận nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục thực hiện các công việc khác theo kế hoạch 2016 gồm: Xác định đặc điểm lâm học, đánh giá chi tiết nguồn gen cây Ba kích, chăm sóc cây giống ba kích, chăm sóc mô hình bảo tồn tại chỗ Ba kích tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long và Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng.../.                               

 

Nguyễn Thị Diệu Huyền - Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 786
Đã truy cập: 1720889