Thẩm định nhiệm vụ khoa học: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các Hội trên địa bàn tỉnh”

11/05/2016 20:00
Căn cứ công văn số 1195/UBND–NLN1của UBND tỉnh ngày 11/3/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Ngày 07/5/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng xét chọn thuyết minh nhiệm vụ khoa học “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các Hội trên địa bàn tỉnh” do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện.

Các thành viên Hội đồng đánh giá, tổ chức hội ở nước ta nói chung và Quảng Ninh nói riêng có đóng góp quan trọng vào việc tập hợp, đoàn kết giới thi thức và các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và công dân. Hiện nay, các tổ chức hội ngày càng phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về tổ chức và hoạt động. Tuy nhiên, công tác quản lý và tổ chức hoạt động hội còn một số hạn chế, kết quả nhiệm vụ sẽ đề xuất cơ chế chính sách đối với Hoạt động của các Hội và nâng cao vai trò phản biện xã hội của các Hội trên địa bàn Tỉnh.


Sở Nội vụ và Chủ nhiệm nhiệm vụ có đủ năng lực thực hiện. Hội đồng thẩm định đánh giá và nhất trí thông qua nhiệm vụ. 

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5
Đã truy cập: 1720927