Nghiệm thu dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm ghẹ xanh (Portunus pelagicus, Linnarus, 1758) tại Móng Cái, Quảng Ninh”.

18/08/2016 11:00
Sáng ngày 12/8/2016, Hội đồng khoa học công nghệ họp đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm ghẹ xanh (Portunus pelagicus, Linnarus, 1758) tại Móng Cái, Quảng Ninh”. Dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015, bắt đầu thực hiện từ năm 2014 do Công ty TNHH Ngọc Khánh chủ trì thực hiện. Ông Hà Thế Nam – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự án.

Sau khi nghe chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt kết quả quá trình thực hiện Hội đồng đã đánh giá, nhận xét. Các ý kiến tham gia tại Hội đồng đều đánh giá cao năng lực triển khai thực hiện của đơn vị chủ trì và các nội dung về tài chính, kỹ thuật.

 

Công nghệ được áp dụng trong dự án là công nghệ của Trung tâm tư vấn, chuyển giao công nghệ nguồn lợi Thủy sinh và Môi trường (ACTTARE). Đơn vị chuyển giao công nghệ đã chuyển giao thành công 12 quy trình công nghệ về sản xuất giống và nuôi thương phẩm ghẹ xanh. Việc tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ cũng được diễn ra theo đúng tiến độ. Đơn vị chủ trì thực hiện dự án đã xây dựng thành công 02 mô hình: sản xuất giống và nuôi thương phẩm ghẹ xanh đạt và vượt chỉ tiêu, tiêu chuẩn như TMDA được phê duyệt và Hợp đồng đã ký. Dự án đã tạo ra sản phẩm giống ghẹ xanh đảm bảo chất lượng, chủ động nguồn ghẹ giống tại chỗ, sản xuất ghẹ xanh thương phẩm đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ dân trên địa bàn.

 

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá với tổng điểm trung bình là 90.3 điểm.

Phòng Quản lý khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1
Đã truy cập: 1720923