THÔNG BÁO THÔNG TƯ MỚI BAN HÀNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

01/11/2016 12:00

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN về quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo./.

Xuân Dương- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 68
Đã truy cập: 1987714