Sở Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo tập trung triển khai nhiệm vụ tháng 4/2018

29/03/2018 14:29

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2018. Đồng chí Tạ Duy Thịnh - Giám đốc Sở đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các nội dung, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tập trung triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 08/12/2017, Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Quan tâm thực hiện chủ đề năm 2018 về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”của Tỉnh. Đề xuất các biện pháp khắc phục các chỉ tiêu còn yếu, các nội dung còn tồn tại của Sở trong kết quả triển khai DDCI, CCHC năm 2017 của Sở.

2. Dự kiến phân khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ NCKH&PTCN thực hiện từ năm 2018 để trình UBND tỉnh phê duyệt; Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ NCKH&PTCN để tổ chức các Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2019. Hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN năm 2018 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các Đề án: “Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”; “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020“; “Xây dựng Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh”;

4. Tổng hợp báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 để báo cáo UBND tỉnh.

5. Triển khai kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch kinh phí năm 2018.

6. Đôn đốc đơn vị thi công hoàn thiện khối lượng và hồ sơ quyết toán thực hiện nhiệm vụ Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn cho các sản phẩm nông sản đã xây dựng thương hiệu đặt tại huyện Tiên Yên và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Kết thúc cuộc họp, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên, đồng thời hoàn thành các nội dung công việc có thời hạn hoàn thành trong Quý I để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018./

 

Nguyễn Thị Thúy - Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 525
Đã truy cập: 1864521