Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý sự cố y khoa tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí năm 2019–2020”

08/10/2019 14:35

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ–SKHCN ngày 26/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2019, ngày 19/9/2019, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý sự cố y khoa tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí năm 2019–2020” do Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí chủ trì thực hiện.  

Sau khi nghe đơn vị chủ trì trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ, các ủy viên hội đồng đã nhận xét, trao đổi, thảo luận, phân tích hồ sơ nhiệm vụ theo từng chỉ tiêu và đánh giá: Nhiệm vụ có tính mới và có tính cấp thiết. Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí có đủ năng lực thực hiện. Đề nghị triển khai thực hiện với các điều chỉnh thuyết minh nhiệm vụ theo ý kiến kết luận của Hội đồng.

Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu, chỉnh sửa thuyết minh nhiệm vụ xong trước ngày 30/9/2019, để Sở KH&CN thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 573
Đã truy cập: 1947818