Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

16/10/2019 14:08

Ngày 01/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra tiến độ thực hiện 02 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh do Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh chủ trì thực hiện.

Đoàn làm việc đã tiến hành kiểm tra thực tế các mô hình tại khu khảo nghiệm giống và rà soát hồ sơ các nhiệm vụ tại văn phòng Công ty Cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh. Về cơ bản các nhiệm vụ đã được triển khai đúng tiến độ, tuy nhiên để đảm bảo thời hạn hoàn thành và nghiệm thu trước tháng 12/2019, đoàn làm việc đã đề nghị Công ty một số nội dung:

  1. Nhiệm vụ “Khảo nghiệm các giống lúa mới giai đoạn 2017-2020”: Hoàn thiện số liệu theo dõi kết quả khảo nghiệm; Hoàn thiện quy trình hướng dẫn kỹ thuật giống triển vọng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận; Hoàn thiện báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ và các tài liệu liên quan phục vụ nghiệm thu. Tổ chức Hội đồng tự đánh giá nghiệm thu theo quy định.
  2. Nhiệm vụ “Sản xuất thử nghiệm giống lúa chất luợng cao ĐT 100 tại Quảng Ninh”: Đơn vị tiếp tục tổng hợp, theo dõi các số liệu thí nghiệm năm 2019, tiếp tục triển khai các nội dung và sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, đúng quy định; chủ động bố trí kinh phí vốn đối ứng đảm bảo đạt tỷ lệ với nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 548
Đã truy cập: 1584738