Hội đồng tư vấn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN: Giải pháp xây dựng quy chế hoạt động mẫu cho Đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

05/11/2019 14:49

Căn cứ Quyết định số 2698/QĐ–UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019, ngày 26/9/2019, Sở KH&CN tổ chức hội đồng tư vấn, giao trực tiếp nhiệm vụ “Giải pháp xây dựng quy chế hoạt động mẫu cho Đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” do Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì thực hiện.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe các ủy viên nhận xét và trao đổi, thảo luận, phân tích hồ sơ nhiệm vụ theo từng chỉ tiêu, Hội đồng đánh Ban Tổ chức Tỉnh ủy có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện. Hội đồng đề nghị tên nhiệm vụ sửa lại thành “Giải pháp xây dựng bộ quy chế làm việc mẫu cho Đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung nghiên cứu. Về tổng quan, bổ sung đánh giá, phân tích về tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ để thể hiện tính cấp thiết. Phần nội dung, đề nghị xem xét gộp lại cho phù hợp, tránh trùng lặp, mở rộng thêm đối tượng nghiên cứu là chi ủy; Ban thường vụ cấp ủy và Bí thư, Chủ tịch cấp huyện, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể cấp xã; điều chỉnh, bổ sung lý do chọn thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ và Điện Biên để trao đổi, học tập kinh nghiệm Sau khi nhiệm vụ kết thúc cần công bố kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ trên một số phương tiện thông tin đại chúng như: Trung tâm truyền thông tỉnh, tạp chí Cộng sản... Thuyết minh chỉnh sửa theo các kết luận của Hội đồng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 145
Đã truy cập: 1585142